Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 23/10/2018 09:00
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Nước Thiện Tân - Mực Nước Thientan_MucNuoc
3 Nhà Máy Đường Trị An DN_NMD
4 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
5 Hồ Trị An DN_HTA
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
pH 6.24 09:00 23/10/2018
DO(mg/L) 6.49 09:00 23/10/2018
pH= 6.23699 [09:00] pH= 6.273055 [08:30] pH= 6.273074 [08:00] pH= 6.267144 [07:30] pH= 6.259047 [07:00] Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 pH= 6.23699 [09:00] pH= 6.273055 [08:30] pH= 6.273074 [08:00] pH= 6.267144 [07:30] pH= 6.259047 [07:00]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn