Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 27/09/2020 20:00
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Đường Trị An nhamayduongtrian
3 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
4 Hồ Trị An DN_HTA
5 Nhà Máy Nước Thiện Tân DN_TTT
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
DO(mg/L) 4.17 20:00 27/09/2020
pH 6.40 20:00 27/09/2020
DO= 4.169141mg/L [20:00] DO= 4.095694mg/L [19:30] DO= 3.691849mg/L [19:00] DO= 3.773839mg/L [18:30] DO= 3.938925mg/L [18:00] Min= 5mg/L Min= 5mg/L Min= 5mg/L Min= 5mg/L Min= 5mg/L DO= 4.169141mg/L [20:00] DO= 4.095694mg/L [19:30] DO= 3.691849mg/L [19:00] DO= 3.773839mg/L [18:30] DO= 3.938925mg/L [18:00]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn