Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 17/10/2019 13:30
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Nước Thiện Tân - Mực Nước Thientan_MucNuoc
3 Nhà Máy Đường Trị An nhamayduongtrian
4 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
5 Nguyễn Văn Trị-Mực Nước NguyenVanTri_MucNuoc
12
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
pH 6.20 13:30 17/10/2019
pH= 6.197043 [13:30] pH= 6.32163 [13:00] pH= 6.535973 [12:30] pH= 6.554776 [12:00] pH= 6.589595 [11:30] Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 pH= 6.197043 [13:30] pH= 6.32163 [13:00] pH= 6.535973 [12:30] pH= 6.554776 [12:00] pH= 6.589595 [11:30]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn