Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 22/01/2020 14:00
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Nước Thiện Tân - Mực Nước Thientan_MucNuoc
3 Nhà Máy Đường Trị An nhamayduongtrian
4 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
5 Nguyễn Văn Trị-Mực Nước NguyenVanTri_MucNuoc
12
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
DO(mg/L) 3.72 14:00 22/01/2020
pH 5.91 14:00 22/01/2020
DO= 3.717982mg/L [14:00] DO= 3.672767mg/L [13:30] DO= 3.753258mg/L [13:00] DO= 3.691418mg/L [12:30] DO= 3.825963mg/L [12:00] Min= 5mg/L Min= 5mg/L Min= 5mg/L Min= 5mg/L Min= 5mg/L DO= 3.717982mg/L [14:00] DO= 3.672767mg/L [13:30] DO= 3.753258mg/L [13:00] DO= 3.691418mg/L [12:30] DO= 3.825963mg/L [12:00]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn