Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 10/07/2020 08:00
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Nước Thiện Tân - Mực Nước Thientan_MucNuoc
3 Nhà Máy Đường Trị An nhamayduongtrian
4 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
5 Nguyễn Văn Trị-Mực Nước NguyenVanTri_MucNuoc
12
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
pH 6.37 08:00 10/07/2020
DO(mg/L) 5.24 08:00 10/07/2020
pH= 6.374578 [08:00] pH= 6.320011 [07:30] pH= 6.352352 [07:00] pH= 6.413423 [06:30] pH= 6.411732 [06:00] Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 pH= 6.374578 [08:00] pH= 6.320011 [07:30] pH= 6.352352 [07:00] pH= 6.413423 [06:30] pH= 6.411732 [06:00]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn