Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 20/10/2017 08:30
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Đường Trị An DN_NMD
3 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
4 Hồ Trị An DN_HTA
5 Nhà Máy Nước Thiện Tân DN_TTT
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
pH 6.18 08:30 20/10/2017
pH 6.18 08:30 20/10/2017
DO(mg/L) 7.78 08:30 20/10/2017
DO(mg/L) 7.78 08:30 20/10/2017
pH= 6.177135 [08:30] pH= 6.177135 [08:30] pH= 6.157066 [08:00] pH= 6.157066 [08:00] pH= 6.123218 [07:30] pH= 6.123218 [07:30] Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 pH= 6.177135 [08:30] pH= 6.177135 [08:30] pH= 6.157066 [08:00] pH= 6.157066 [08:00] pH= 6.123218 [07:30] pH= 6.123218 [07:30]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 02518.823352 - Fax: 02518.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn