Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 18/06/2018 11:00
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Nước Thiện Tân - Mực Nước Thientan_MucNuoc
3 Nhà Máy Đường Trị An DN_NMD
4 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
5 Hồ Trị An DN_HTA
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
pH 6.49 11:00 18/06/2018
DO(mg/L) 5.22 11:00 18/06/2018
pH= 6.487866 [11:00] pH= 6.485921 [10:30] pH= 6.495214 [10:00] pH= 6.468159 [09:30] pH= 6.455551 [09:00] Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 pH= 6.487866 [11:00] pH= 6.485921 [10:30] pH= 6.495214 [10:00] pH= 6.468159 [09:30] pH= 6.455551 [09:00]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 02518.823352 - Fax: 02518.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn