Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 31/03/2020 15:30
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Nước Thiện Tân - Mực Nước Thientan_MucNuoc
3 Nhà Máy Đường Trị An nhamayduongtrian
4 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
5 Nguyễn Văn Trị-Mực Nước NguyenVanTri_MucNuoc
12
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
DO(mg/L) 5.18 15:30 31/03/2020
pH 5.96 15:30 31/03/2020
DO= 5.178284mg/L [15:30] DO= 5.143034mg/L [15:00] DO= 5.123367mg/L [14:30] DO= 5.176797mg/L [14:00] DO= 5.240143mg/L [13:30] Min= 5mg/L Min= 5mg/L Min= 5mg/L Min= 5mg/L Min= 5mg/L DO= 5.178284mg/L [15:30] DO= 5.143034mg/L [15:00] DO= 5.123367mg/L [14:30] DO= 5.176797mg/L [14:00] DO= 5.240143mg/L [13:30]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn