Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 08/01/2018 11:00
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Đường Trị An DN_NMD
3 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
4 Hồ Trị An DN_HTA
5 Nhà Máy Nước Thiện Tân DN_TTT
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
pH 6.58 11:00 08/01/2018
DO(mg/L) 7.02 11:00 08/01/2018
pH= 6.578227 [11:00] pH= 6.579357 [10:30] pH= 6.582924 [10:00] pH= 6.602953 [09:30] pH= 6.60632 [09:00] Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 pH= 6.578227 [11:00] pH= 6.579357 [10:30] pH= 6.582924 [10:00] pH= 6.602953 [09:30] pH= 6.60632 [09:00]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 02518.823352 - Fax: 02518.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn