Điểm quan trắc: Ngã tư Hoá An
Ký hiệu: AI-A-HA-04
Thời điểm: 06:00 23/11/2018

Lúc 6 giờ [AQI=32] Lúc 6 giờ [AQI=32] Lúc 5 giờ [AQI=33] Lúc 5 giờ [AQI=33] Lúc 4 giờ [AQI=33] Lúc 4 giờ [AQI=33] Lúc 3 giờ [AQI=33] Lúc 3 giờ [AQI=33] Lúc 2 giờ [AQI=33] Lúc 2 giờ [AQI=33] Lúc 1 giờ [AQI=32] Lúc 1 giờ [AQI=32] Lúc 0 giờ [AQI=34] Lúc 0 giờ [AQI=34] Lúc 23 giờ [AQI=31] Lúc 23 giờ [AQI=31] Lúc 22 giờ [AQI=33] Lúc 22 giờ [AQI=33] Lúc 21 giờ [AQI=33] Lúc 21 giờ [AQI=33] Lúc 20 giờ [AQI=32] Lúc 20 giờ [AQI=32] Lúc 19 giờ [AQI=33] Lúc 19 giờ [AQI=33] Lúc 6 giờ [AQI=32] Lúc 6 giờ [AQI=32] Lúc 5 giờ [AQI=33] Lúc 5 giờ [AQI=33] Lúc 4 giờ [AQI=33] Lúc 4 giờ [AQI=33] Lúc 3 giờ [AQI=33] Lúc 3 giờ [AQI=33] Lúc 2 giờ [AQI=33] Lúc 2 giờ [AQI=33] Lúc 1 giờ [AQI=32] Lúc 1 giờ [AQI=32] Lúc 0 giờ [AQI=34] Lúc 0 giờ [AQI=34] Lúc 23 giờ [AQI=31] Lúc 23 giờ [AQI=31] Lúc 22 giờ [AQI=33] Lúc 22 giờ [AQI=33] Lúc 21 giờ [AQI=33] Lúc 21 giờ [AQI=33] Lúc 20 giờ [AQI=32] Lúc 20 giờ [AQI=32] Lúc 19 giờ [AQI=33] Lúc 19 giờ [AQI=33]
300
201 300
101 200
51 100
0 50
Chỉ số AQI: 32.00
Không ảnh hưởng đến sức khỏe
Tên điểm quan trắc Ký hiệu
Ngã tư Hoá An AI-A-HA-04
Ngã tư Nhơn Trạch AI-A-NT-1000
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn