Điểm quan trắc: Ngã tư Hoá An
Ký hiệu: AI-A-HA-04
Thời điểm: 10:00 25/01/2019

Lúc 10 giờ [AQI=33] Lúc 10 giờ [AQI=33] Lúc 9 giờ [AQI=33] Lúc 9 giờ [AQI=33] Lúc 8 giờ [AQI=32] Lúc 8 giờ [AQI=32] Lúc 7 giờ [AQI=34] Lúc 7 giờ [AQI=34] Lúc 10 giờ [AQI=33] Lúc 10 giờ [AQI=33] Lúc 9 giờ [AQI=33] Lúc 9 giờ [AQI=33] Lúc 8 giờ [AQI=32] Lúc 8 giờ [AQI=32] Lúc 7 giờ [AQI=34] Lúc 7 giờ [AQI=34]
300
201 300
101 200
51 100
0 50
Chỉ số AQI: 33.00
Không ảnh hưởng đến sức khỏe
Tên điểm quan trắc Ký hiệu
Ngã tư Hoá An AI-A-HA-04
Ngã tư Nhơn Trạch AI-A-NT-1000
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn