Điểm quan trắc: Ngã tư Hoá An
Ký hiệu: AI-A-HA-04
Thời điểm: 06:00 07/09/2019

Lúc 6 giờ [AQI=55] Lúc 6 giờ [AQI=55] Lúc 5 giờ [AQI=56] Lúc 5 giờ [AQI=56] Lúc 4 giờ [AQI=76] Lúc 4 giờ [AQI=76] Lúc 3 giờ [AQI=41] Lúc 3 giờ [AQI=41] Lúc 2 giờ [AQI=58] Lúc 2 giờ [AQI=58] Lúc 1 giờ [AQI=52] Lúc 1 giờ [AQI=52] Lúc 0 giờ [AQI=45] Lúc 0 giờ [AQI=45] Lúc 23 giờ [AQI=54] Lúc 23 giờ [AQI=54] Lúc 22 giờ [AQI=64] Lúc 22 giờ [AQI=64] Lúc 21 giờ [AQI=62] Lúc 21 giờ [AQI=62] Lúc 20 giờ [AQI=50] Lúc 20 giờ [AQI=50] Lúc 19 giờ [AQI=40] Lúc 19 giờ [AQI=40] Lúc 6 giờ [AQI=55] Lúc 6 giờ [AQI=55] Lúc 5 giờ [AQI=56] Lúc 5 giờ [AQI=56] Lúc 4 giờ [AQI=76] Lúc 4 giờ [AQI=76] Lúc 3 giờ [AQI=41] Lúc 3 giờ [AQI=41] Lúc 2 giờ [AQI=58] Lúc 2 giờ [AQI=58] Lúc 1 giờ [AQI=52] Lúc 1 giờ [AQI=52] Lúc 0 giờ [AQI=45] Lúc 0 giờ [AQI=45] Lúc 23 giờ [AQI=54] Lúc 23 giờ [AQI=54] Lúc 22 giờ [AQI=64] Lúc 22 giờ [AQI=64] Lúc 21 giờ [AQI=62] Lúc 21 giờ [AQI=62] Lúc 20 giờ [AQI=50] Lúc 20 giờ [AQI=50] Lúc 19 giờ [AQI=40] Lúc 19 giờ [AQI=40]
300
201 300
101 200
51 100
0 50
Chỉ số AQI: 55.00
Nhóm nhạy cảm nên hạn chế thời gian ở bên ngoài
Tên điểm quan trắc Ký hiệu
Ngã tư Hoá An AI-A-HA-04
Ngã tư Nhơn Trạch AI-A-NT-1000
Trạm QT không khí số 1 Sở Tài nguyên và Môi trường DongNai1
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn