Điểm quan trắc: Bến đò Bà Miêu – xã Thạnh Phú
Ký hiệu: SW-DN-06
Thời điểm: 21/08/2019

91 100
76 90
51 75
26 50
0 25
Chỉ số WQI: 5.00
Nước ô nhiễm nặng, cần các biện pháp xử lý trong tương lai
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Bến đò Bà Miêu – xã Thạnh Phú SW-DN-06
2 Bến đò Nam Cát Tiên,Huyện Tân Phú SW-DN-01
3 Cách hợp lưu (S.Bé – S. Đồng Nai) 500m về hạ lưu SW-DN-04
4 Cách hợp lưu Sông Gò Gia – Sông Thị Vải 500 m SW-GG-02
5 Cầu Bàu Xéo SW-STa-01
12345678910
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn