Điểm quan trắc: Trạm Cảng Đồng Nai (NN)
Thời điểm: 21/01/2019 11:30
STT Tên điểm quan trắc Ký hiệu
1 Trạm Cảng Đồng Nai (NN) CANGDONGNAI
2 Nhà Máy Nước Thiện Tân - Mực Nước Thientan_MucNuoc
3 Nhà Máy Đường Trị An DN_NMD
4 Nguyễn Văn Trị DN_NVT
5 Nguyễn Văn Trị-Mực Nước NguyenVanTri_MucNuoc
12
Thông sốGiá trịThời điểmĐánh giá
pH 6.42 11:30 21/01/2019
pH= 6.422238 [11:30] pH= 6.441042 [11:00] pH= 6.469602 [10:30] pH= 6.454414 [10:00] pH= 6.433058 [09:30] Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Max= 8.5 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 Min= 6 pH= 6.422238 [11:30] pH= 6.441042 [11:00] pH= 6.469602 [10:30] pH= 6.454414 [10:00] pH= 6.433058 [09:30]
© 2013 Trung tâm Công nghệ thông tin - Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai
Địa chỉ: Đường Khởi - Phường Tân Hiệp - TP.Biên Hòa - Đông Nai
ĐT: 0618.823352 - Fax: 0618.823354     Email: ttcntt.stnmt@dongnai.gov.vn