SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
DONG NAI DEPARTMENT OF NATURAL RESOURCES AND ENVIRONMENT
CÔNG BỐ QUAN TRẮC

Bảng quy đổi giá trị VN_AQI

Giá trị AQI Đánh giá Ảnh hưởng sức khỏe Màu sắc
0-50 TỐT Chất lượng không khí tốt, không ảnh hưởng đến sức khỏe
51-100 TRUNG BÌNH Chất lượng không khí ở mức chấp nhận được. Tuy nhiên, đối với những người nhạy cảm có thể chịu những tác động nhất định tới sức khỏe
101-150 KÉM Những người nhạy cảm gặp phải các vấn để về sức khỏe, những người bình thường ít ảnh hưởng
151-200 XẤU Những người bình thường bắt đầu có các ảnh hưởng tới sức khỏe, nhóm người nhạy cảm có thể gặp những vấn đề sức khỏe nghiêm trọng hơn
201-300 RẤT XẤU Cảnh báo ảnh hưởng tới sức khỏe: mọi người bị ảnh hưởng tới sức khỏe nghiêm trọng hơn
301-500 NGUY HẠI Cảnh báo khẩn cấp về sức khỏe: Toàn bộ dân số bị ảnh hưởng tới sức khỏe tới mức nghiêm trọng

(*) Nhóm nhạy cảm bao gồm: trẻ em, người già và những người mắc bệnh hô hấp

Điểm quan trắc khí xung quanh

Chất lượng môi trường không khí:

Thời gian:
VN_AQI 89
Sử dụng cho mục đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ĐỒNG NAI
Địa chỉ: Số 520 đường Đồng Khởi - Phường Tân Hiệp - Thành phố Biên Hòa
Điện thoại: 0251 3828680 - Fax: 0251 3827364